Có 1 kết quả:

hắc
Âm Nôm: hắc
Unicode: U+9ED1
Tổng nét: 12
Bộ: hắc 黑 (+0 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丨フ丶ノ一丨一一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

hắc

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hắc búa; hăng hắc