Có 1 kết quả:

mắc
Âm Nôm: mắc
Âm Hán Việt: dặc
Âm Pinyin:
Âm Quảng Đông: jik6, jit6
Unicode: U+9ED3
Tổng nét: 15
Bộ: hắc 黑 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丶ノ一丨一一丶丶丶丶一フ丶
Thương Hiệt: WFIP (田火戈心)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

mắc

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khúc mắc