Có 1 kết quả:

đen
Âm Nôm: đen
Unicode: U+9EF0
Tổng nét: 22
Bộ: hắc 黑 (+10 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ丶ノ一丨一一丶丶丶丶一丨丨フ一一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

đen

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dân đen; đen bạc; đen đủi