Chưa có giải nghĩa theo âm Nôm, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách tham khảo các chữ dị thể ở dưới
Âm Nôm: cẩn, kín, ngẩn
Unicode: U+FABF

Tự hình 1

Dị thể 1