Có 1 kết quả:

đứa
Âm Nôm: đứa
Tổng nét: 8
Bộ: nhất 一 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノフ丶ノフ丶
Unicode: U+20032
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đứa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đứa ở, đứa trẻ