Có 1 kết quả:

đời
Âm Nôm: đời
Tổng nét: 10
Bộ: nhất 一 (+9 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一フノ丨一フ丶
Unicode: U+20040
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đời

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đời đời; đời xưa; ra đời