Có 1 kết quả:

nhắm
Âm Nôm: nhắm
Tổng nét: 8
Bộ: cổn 丨 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨一丨フ一丨
Unicode: U+2006A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhắm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhắm mà bắn