Có 1 kết quả:

suốt
Âm Nôm: suốt
Tổng nét: 15
Bộ: cổn 丨 (+14 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨フ一丨丶一ノ丶ノ丶一丨
Unicode: U+20078
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Chữ gần giống 5

1/1

suốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

suốt ngày