Có 1 kết quả:

xuyên
Âm Nôm: xuyên
Tổng nét: 19
Bộ: cổn 丨 (+18 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨フ一丨一丨一丶ノ一一一丨丶フ丶
Unicode: U+2007A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

xuyên

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xuyên qua