Có 1 kết quả:

chuỗi
Âm Nôm: chuỗi
Tổng nét: 22
Bộ: cổn 丨 (+21 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨フ一丨一ノ丨フ一一ノ丨フ一一ノ丨フ一
Unicode: U+2007B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

chuỗi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chuỗi ngày, chuỗi ngọc; xâu chuỗi