Có 1 kết quả:

ấy
Âm Nôm: ấy
Tổng nét: 3
Bộ: triệt 丿 (+2 nét)
Nét bút: ノフノ
Unicode: U+2008E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

ấy

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

người ấy