Có 1 kết quả:

ất
Âm Nôm: ất
Tổng nét: 1
Bộ: ất 乙 (+0 nét)
Nét bút:
Unicode: U+200CA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

ất

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ất (bộ gốc)