Có 1 kết quả:

dớn
Âm Nôm: dớn
Tổng nét: 6
Bộ: ất 乙 (+5 nét)
Nét bút: ノフ一ノ丨フ
Unicode: U+200E4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

dớn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)