Có 1 kết quả:

ụt
Âm Nôm: ụt
Tổng nét: 8
Bộ: ất 乙 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶フノフ
Unicode: U+200EF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ụt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ụt ịt