Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+20100
Tổng nét: 11
Bộ: ất 乙 (+10 nét)
Hình thái: ⿺
Nét bút: ノ丶丶ノフ丨一フ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vú mẹ