Có 1 kết quả:

thờ
Âm Nôm: thờ
Tổng nét: 15
Bộ: ất 乙 (+14 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨フ一フ一一丨ノ丶一一丨ノ丶
Unicode: U+2011C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

thờ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thờ cha mẹ