Có 1 kết quả:

gộp
Âm Nôm: gộp
Unicode: U+20126
Tổng nét: 5
Bộ: nhị 二 (+3 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一一ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

gộp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

gộp lại