Có 2 kết quả:

vài
Âm Nôm: , vài
Unicode: U+20127
Tổng nét: 6
Bộ: nhị 二 (+4 nét)
Hình thái: ⿺
Nét bút: フ丨一フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

một và

vài

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vài ba