Có 2 kết quả:

dămnăm
Âm Nôm: dăm, năm
Unicode: U+2013C
Tổng nét: 13
Bộ: nhị 二 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨丨フ丶ノ一一丨一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

dăm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dăm ba, dăm bữa (gần con số năm)

năm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

năm mươi