Có 1 kết quả:

hùa
Âm Nôm: hùa
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨ノ丶ノ一丨
Unicode: U+201FC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hùa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hùa theo, vào hùa