Có 1 kết quả:

nhòng
Âm Nôm: nhòng
Tổng nét: 8
Bộ: nhân 人 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨一一ノフノ丶
Unicode: U+2020B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

nhòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cao nhòng