Có 1 kết quả:

nhố
Âm Nôm: nhố
Tổng nét: 10
Bộ: nhân 人 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨フノ一一ノ丨フ一
Unicode: U+2029C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhố

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhố nhăng