Có 1 kết quả:

phía
Âm Nôm: phía
Tổng nét: 12
Bộ: nhân 人 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨一丨一一一丨一一一フ
Unicode: U+20328
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phía

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phía đông, phía tây