Có 1 kết quả:

xúm
Âm Nôm: xúm
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨一丨ノ丶一丨ノ丶一丨ノ丶
Unicode: U+2038A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xúm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xúm nhau