Có 1 kết quả:

cắp
Âm Nôm: cắp
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨フフ丶丶丶丶ノ丶一丨フ一
Unicode: U+203A8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cắp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kẻ cắp