Có 1 kết quả:

giống
Âm Nôm: giống
Tổng nét: 15
Bộ: nhân 人 (+13 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丨フ一一丨一一ノ丨フ丶ノ丶
Unicode: U+203F3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

giống nhau