Có 1 kết quả:

đòi
Âm Nôm: đòi
Tổng nét: 18
Bộ: nhân 人 (+16 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨ノ一丨ノ丶フノ一ノ丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+2042C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đòi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tôi đòi, con đòi