Có 1 kết quả:

lọng
Âm Nôm: lọng
Unicode: U+2044B
Tổng nét: 19
Bộ: nhân 人 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丶ノ丶ノ丶ノ丶ノ丶一丨一一丨一一ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lọng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dù lọng