Có 1 kết quả:

nhau
Âm Nôm: nhau
Tổng nét: 22
Bộ: nhân 人 (+20 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丨ノ丶丶フ一一フ丶一丨一一丨一一丨一一ノフ
Unicode: U+2046C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 7

1/1

nhau

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cùng nhau