Có 1 kết quả:

mống
Âm Nôm: mống
Unicode: U+204D4
Tổng nét: 21
Bộ: nhân 儿 (+19 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一フ一一ノフ一丨丨丨フ丨丨一丶フノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cái mống, mống đông vồng tây