Có 1 kết quả:

lọn
Âm Nôm: lọn
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ丶一一丨一ノ丶一丨フ一丨丨
Unicode: U+204F9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lọn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trọn lọn, trọn vẹn