Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一一丨丨丨丨一丶丶丶丶ノ丶
Unicode: U+204FA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi vô