Có 1 kết quả:

nắp
Âm Nôm: nắp
Tổng nét: 12
Bộ: mịch 冖 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶フフフ丶丶丶丶丨フノ丶
Unicode: U+20598
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nắp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngăn nắp