Có 1 kết quả:

lún
Âm Nôm: lún
Tổng nét: 10
Bộ: băng 冫 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶一ノ丶一丨フ一丨丨
Unicode: U+205E3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lún

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lún xuống