Có 1 kết quả:

đọng
Âm Nôm: đọng
Tổng nét: 13
Bộ: băng 冫 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶一ノ一丨フ一一丨一一フノ
Unicode: U+20603
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đọng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ứ đọng; cô đọng