Có 1 kết quả:

đẽo
Âm Nôm: đẽo
Unicode: U+2070F
Tổng nét: 8
Bộ: đao 刀 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨フ丨丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

đẽo

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đục đẽo