Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2080D
Tổng nét: 17
Bộ: đao 刀 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨ノ丶ノフノノ丶丨丶一ノ丶丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kéo lê