Có 2 kết quả:

xẻ
Âm Nôm: , xẻ
Tổng nét: 17
Bộ: đao 刀 (+15 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨一丨一ノ丶ノ丶一ノ丶ノ丶フ丨丨丨
Unicode: U+2081A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

xé rách

xẻ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xẻ rãnh