Có 1 kết quả:

gắn
Âm Nôm: gắn
Tổng nét: 11
Bộ: bát 八 (+9 nét), thập 十 (+9 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶ノ一一丨フ一一フノ丶
Unicode: U+209AF
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

gắn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)