Có 1 kết quả:

xôn
Âm Nôm: xôn
Unicode: U+20BBF
Tổng nét: 6
Bộ: khẩu 口 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

xôn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xôn xao