Có 1 kết quả:

oàng
Âm Nôm: oàng
Unicode: U+20C08
Tổng nét: 8
Bộ: khẩu 口 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一フ一フフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

oàng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

oàng oàng