Có 1 kết quả:

khen
Âm Nôm: khen
Tổng nét: 8
Bộ: khẩu 口 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一丨丨丨
Unicode: U+20C19
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

khen

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khen ngợi