Có 1 kết quả:

ngập
Âm Nôm: ngập
Unicode: U+20CBA
Tổng nét: 10
Bộ: khẩu 口 (+7 nét)
Nét bút: 丨フ一丨フ丨ノフフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

ngập

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngập ngừng