Có 1 kết quả:

lời
Âm Nôm: lời
Tổng nét: 10
Bộ: khẩu 口 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶丨一一
Unicode: U+20CD2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lời

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lời nói