Có 2 kết quả:

màngmường
Âm Nôm: màng, mường
Tổng nét: 9
Bộ: khẩu 口 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨丨丶一フ
Unicode: U+20D0F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

màng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chẳng màng

mường

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

mường tượng