Có 1 kết quả:

quở
Âm Nôm: quở
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨フ一一一丨ノ丶
Unicode: U+20D69
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Quảng Đông: go2

1/1

quở

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quở trách