Có 2 kết quả:

mépphập
Âm Nôm: mép, phập
Âm Quảng Đông: faat3
Unicode: U+20D7D
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丶丶一一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

mép

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

mồm mép

phập

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phập phồng