Có 1 kết quả:

mời
Âm Nôm: mời
Tổng nét: 10
Bộ: khẩu 口 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一ノ丨一丨丶フ丶
Unicode: U+20D86
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mời

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mời khách