Có 1 kết quả:

uống
Âm Nôm: uống
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨ノ丶一一丨一
Thương Hiệt: RDMG (口木一土)
Unicode: U+20D96
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Quảng Đông: wong2

1/1

uống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

uống rượu