Có 1 kết quả:

chế
Âm Nôm: chế
Unicode: U+20D9C
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一ノ一一丨フ丨丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chế

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chế giễu